Upustvo!

Da biste preuzeli „besplatnu“ verziju ovog programa potrebno da posedujete program za skidanje sa torrent sajtova ja preporučujem uTorent koji možete skinuti ovde. Kad instalirate ovaj program kliknite na torrent za preuzimanje programa (Download via torrent!) preko koga preuzimate portable verziju . Fajl koji skinete otpakujte u poseban folder i pročitajte upustvo za instalaciju. Mislim  da vam ovo neće predstavljati problem.

Šta je Multisim?

Sa strane

Слика

Šta je Multisim?

Multisim  je softver koji omogućava simulaciju i izradu elektronskih šema na računaru. Pogodan je za edukaciju i pomaže učenicima u razumevanju elektronike i eletrotehnike. Sadrži veliki broj  virtuelnih elektronskh komponenti, uređaja za merenje i grafički prikaz simulacije. Multisim  obezbeđuje laku realizaciju jednostavnih šema koje su potrebne učenicima na laboratorijskim vežbama. Učenik, takođe, elektronske šeme  može povezivati i dok je kod kuće što znatno olakšava izradu izveštaja i razumevanje problema.